Místní knihovna ve Věžkách
Naposledy aktualizováno: 22.10.2018 08:31:06

 OBRÁZEK : his.web_.jpg

 

Střípky z historie knihovny…

 

  Naši občané vždy toužili po poznání světa a po zábavě prostřednictvím knih. Jejich tužba byla splněna v roce 1860, kdy byla ve Věžkách založena školní a obecní knihovna. Současně se založením knihovny byl vypracován přesný knihovní řád. Na prvním místě je v něm psáno, že se nakoupí knihy v česko-moravském jazyku. Knihy se nesmí půjčovat do přespolních osad, ledaže by některá o zapůjčení požádala a ročním příspěvkem zdejší knihovně přispěla. Půjčovné pro každého činilo 1 zlatku ročně.

   Na založení této první knihovny ve Věžkách se podíleli za obecní zastupitelstvo: Antonín Vančura, Ignác Zapletal, učitel Karel Medek, dále pokrokový kněz Vincenc Vašek – kaplan a katecheta z Rataj a majitel panství rytíř Weissenburk. V té době se svítilo loučemi, svíčkami, petrolejovými a olejovými lampami.

   Z první obecní knihovny vznikl později tzv. “Čtenářský spolek Svatopluk“, který byl nositelem kultury v obci. Hrál divadla a pořádal i jiné zábavy pro občany. V lednu 1928 byl zrušen. Jeviště a další inventář připadl zdejší škole, která je pak darovala nově založenému „Sboru dobr. Hasičů“.

 

Počet knih v obecní knihovně vypadal takto:

 

1930 – 277 sv. z toho 12 poučných

1931 – 259

1932 – 278

1933 – 298

1934 – 331

1935 – 348, 7 novinek

1936 – 355, 5 novinek

1937 – 360, 12 poučných

1938 – 399, 12 poučných

 

V roce 1962 byla ve Věžkách zřízena tzv. Oblastní knihovna, do níž byly sloučeny Místní lidové knihovny okolních obcí a knihovna věžecká. Nákup nových knih prováděla oblastní knihovna a vede také přírůstkové inventáře pro všechny knihovny, které spadají do jejího obvodu. Výměna knih se vede periodicky. Školní žákovská knihovna byla v roce 1960 převedena do Místní lidové knihovny.

 

(Čerpáno z publikace: Věžky – Vlčí doly; Buksa, Antonín; MNV Věžky – Vlčí doly v roce 1975)

 
Proces zabral 0.0287 sekund času a 0.59MB paměti.